Kącik pedagoga
Nauczyciele
LogowanieOdliczanie
Do końca roku szkolnego zostało
.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im Hugona Kołłątaja w Mławie

Oferujemy właściwe warunki rozwoju, atmosferę akceptacji, zrozumienia, wykształconą kadrę nauczycielską, nowoczesne metody pracy.  Szkoła  posiada dużą salę gimnastyczną, boisko, pracownię językową, pracownię informatyczną, świetlicę.

Misja placówki:

 

  • Służyć kulturowemu rozwojowi społeczności naszego miasta.
  • Dać naszym uczniom szansę edukacyjnego sukcesu.
  • Rozbudzić wśród przedszkolaków i uczniów przywiązanie do naszej Małej Ojczyzny.

Historia szkoły

Historia w telegraficznym skrócie

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Hugona Kołłątaja w Mławie

1.      W budynku do wybuchu I wojny światowej miała siedzibę kwatera dragonów carskich. Na terenie boiska stały stajnie dla koni.

2.      W czasie działań wojennych w latach 1914 – 1918 budynek został zniszczony.

3.      Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku budynek odbudowano.

4.      Budynek koszarowy zamieniono na szkołę, powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie ze szkołą przygotowawczą zwaną Preperandą.

Þ    Preperanda byłą szkołą 2-letnią

Þ    Seminarium szkołą 5-letnią

Þ    Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1924 roku a ostatni w 1936 roku.

5.      Po likwidacji seminarium w 1936 roku w budynku umieszczono Szkołę Handlową i Szkołę Powszechną nr  5. Taki stan trwał do 1939 roku.

6.      Podczas okupacji w latach 1939 – 1945 w murach szkoły był szpital wojskowy.

7.      W czasie działań wojennych pożar zniszczył budynek.

8.      W lutym 1945 roku przystąpiono do organizowania szkolnictwa. Z braku środków odbudowano część zachodnią budynku i oddano w posiadanie Szkoły Podstawowej nr 1. W czasie prac budowlanych dzieci uczyły się przy ulicy Smolarnia. Data orzeczenia organizacyjnego władz szkolnych II instancji, zatwierdzającego punkt szkolny – 5 lutego 1945r.

9.      W 1949 roku oddano do użytku część wschodnią jednocześnie na parterze umieszczając Państwowe Przedszkole nr 3. Zabrakło środków na przewidzianą w planach odbudowy salę gimnastyczną łącząca się z budynkiem głównym.

10.  W 1954 roku adoptowano pomieszczenie w sąsiednim budynku na małą salkę gimnastyczną, w której przed wojną była sala gimnastyczna seminarium (budynek na posesji p.  Rejniak ).

11.  W 1960 roku posadzono Dąb Tysiąclecia (przy sali gimnastycznej).

12.  5 października 1985 roku nadano szkole imię Hugona Kołłątaja. Sztandar ufundowała Rada Rodziców z przewodniczącym p. Krystynem Płoskim.

13.  2 września 1996 roku oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym połączoną dwoma łącznikami ze szkołą. Inwestycję wykonała firma budowlana Inżynieria Płońsk. Kierownikiem budowy był p. Grzybowski

14.  1 września 2005 roku utworzono Zespół Placówek Oświatowych nr 1: Szkoła Podstawowa nr 1 i Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1.

15.  4 września 2006 roku oddano do użytku budynek przedszkola. Przedszkole zbudowała firma budowlana Przedsiębiorstwo Budowlane "Domex" Spółka z o.o. z Żuromina. Kierownikiem budowy był p. Włodzimierz Gesek. W dobudowanej części umieszczono sale dydaktyczne dla przedszkolaków i  stołówkę szkolną.

16.  Absolwenci roku 2009/10 – 47 uczniów

17.  Absolwenci roku 2010/11 – 41 uczniów

18.  Absolwenci roku 2011/12 – 56 uczniów

19.  Absolwenci roku 2012/13 – 37 uczniów

20.  1 września 2013 roku oddano do użytku pierwszą część boisk. Powstało boisko z trawy sztucznej do mini piłki nożnej i ręcznej oraz boisko poliuretanowe do koszykówki. Projekt firmy Gardenia zrealizowała firma Jonex z Mławy. Wartość inwestycji to 692 tysiące złotych.

21.  Absolwenci roku 2013/14 – 49 uczniów

22.  Absolwenci roku 2014/15 – 38 uczniów

23.  25 września 2015 roku oddano do użytku kompleks sportowo - rekreacyjny dla uczniów
i przedszkolaków. II etap projektu Gardenii zrealizowała firma budowlano – usługowa Zakład Usług Wod.-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę p. Wiesława Kuczalskiego z Mławy. Kierownikiem budowy był p. Wiesław Nachtygal. Wartość inwestycji to
657 921,07 złotych.  Powstało pełnowymiarowe boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej, ścieżka zdrowia, mini boisko dla przedszkolaków, piaskownica, plac zabaw, plac ze stolikami  do gier na świeżym powietrzu. Cały teren został obsadzony  drzewami i krzewami ozdobnymi.
Absolwenci szkoły odsłonili ,,Ławeczkę Absolwenta”.

24. Absolwenci roku 2015/16 – 36 uczniów

25. W związku z reformą systemu edukacji z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 1 im. H. Kołłątaja. Absolwenci roku szkolnego 2016/17 – nie było ; uczniowie klas szóstych kontynuują naukę w szkole.

26. Absolwenci roku szkolnego 2017/18 – nie było; uczniowie klas siódmych kontynuują naukę w szkole.

27. W roku szkolnym 2018/19 w szkole uczyło się 374 uczniów w 16 oddziałach. Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły Promującej Zdrowie". Absolwenci roku szkolnego 2018/2019 - 47 uczniów.

28. W roku szkolnym 2019/20 w szkole uczyło się 357 uczniów w 16 oddziałach. Absolwenci roku szkolnego 2019/2020 - 49 uczniów.
    W dniach 17 – 24 marca 2020r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 zostały zawieszone zajęcia w szkole.
   Od dnia 25 marca do  26 czerwca 2020r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 odbywało się nauczanie w formie zdalnej.

29. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się 353 uczniów w 16 oddziałach. Absolwenci roku szkolnego 2020/2021 - 42 uczniów.

W dniach od 9 listopada 2020r. do 30 maja 2021r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 odbywało się nauczanie zdalne na komunikatorze TEAMS z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi kształcenia na odległość.


Patron szkoły - Hugo Kołłątaj

 "Oświecenie narodowe najbardziej rozszerzyć się może  poprzez udoskonalenie mowy ojczystej."

(Hugo Kołłątaj)

 


Hugo Kołłątaj (1750-1812) urodził się na Wołyniu w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Wcześnie wybrał stan duchowny, ale nie poprzestał na obowiązkach duszpasterskich.

W wieku 18 lat ukończył studia na Akademii Krakowskiej, uzyskując tytuł doktora filozofii. Naukę kontynuował na uniwersytetach w Rzymie i Wiedniu, zgłębiając tajniki prawa i filozofii.

Po powrocie do kraju podjął prace w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych. W 1777 r. na prośbę Komisji Edukacji Narodowej podjął się zreformowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego działania odniosły sukces, a uczelnia odzyskała dawny europejski poziom.


W okresie Sejmu Czteroletniego Kołłątaj zorganizował ośrodek wspierający pracę sejmu zwany Kuźnicą Kołłątajowską. Współdziałało tu grono publicystów popierających reformy polityczne: Franciszek Ksawery Dmochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Franciszek Zabłocki, Jan Śniadecki.

Kołłątaj aktywnie uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 Maja. Żądał reform politycznych i społecznych, zniesienia liberum veto, wolności dla chłopów, dźwignięcia z upadku miast i przemysłu. Swoje przekonania argumentował w sposób jasny i logiczny, sprawiał, że najbardziej skomplikowane idee stawały się zrozumiałe, zwięzłe i łatwe do zapamiętania.

W 1794 r. współorganizował  sprzysiężenie przygotowuj

ące Powstanie Kościuszkowskie. Wszedł w skład rządu powstańczego - Rady Najwyższej Narodowej. Po klęsce powstania Kołłątaj został aresztowany przez Austriaków i osadzony na 8 lat w więzieniu.

Ostatnie lata życia spędził w Warszawie. Mimo ubóstwa (najpierw majątek zagrabili mu targowiczanie, potem zaborcy) prowadził aktywne prace publicystyczne i naukowe. Swoje poglądy polityczne zawarł w utworach: Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, o przyszłym sejmie Anonima listów kilka, O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja 1791, Prawo polityczne narodu polskiego -  częścią tego utworu jest słynna, świetnie napisana odezwa Do Prześwietnej Deputacji.

Hymn szkoły

Hymnem naszej szkoły są słowa piosenki pt. "Młoda kadra” autorstwa Andrzeja Starca. Po raz pierwszy hymn wykonano 5 października 1985r. podczas uroczystości nadania szkole imienia Hugona Kołłątaja i przekazania społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego przez rodziców.
Hymn został wybrany przez uczniów i nauczycieli. Mądre i bardzo proste w przekazie słowa łatwo wpadają w ucho kolejnym rocznikom uczniów ,,jedynki”. Aranżację melodii przygotował nauczyciel muzyki p. Krzysztof Kamiński. Hymn i sztandar towarzyszą społeczności szkolnej podczas ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
Upamiętniając wydarzenia z 1985r. w dniu 5 października obchodzimy Imieniny Szkoły.

Hymn Szkoły Podstawowej nr 1im. Hugona Kołłątaja

To niebo nad nami,
Szum lasów, zieleń pól.
To Wisła i Odra,   
To Polska to kraj mój.
Ref. My chcemy się uczyć, pracować ile sił.
       By Polska w siłę rosła, by kraj piękny był.
Kopalnie i porty,
To wszystko wokół nas.
To w trudzie wznosili
Nasz ojciec i nasz dziad.

Ref. My chcemy się uczyć…

Jak piękne są kwiaty,
Jak mocno rośnie las.
To w Polsce, w ojczyźnie
wyrasta każdy z nas.

Ref. My chcemy się uczyć…

Lecz przyszłość pokaże,
Historii doda kart.
Czy zdałeś egzamin?
Na ile trud był wart?

Ref. My chcemy się uczyć…

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj6
mod_vvisit_counterWczoraj846
mod_vvisit_counterTen tydzień1360
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień4662
mod_vvisit_counterTen miesiąc18617
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc18337
mod_vvisit_counterRazem1094612

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.158.251.104
,
Today: Lis 30, 2021
Reklama