SPRAWOZDANIE
z realizacji projektu edukacyjnego „Będę czwartoklasistą”, przeprowadzonego  
w dniach od 4 maja do 1 listopada 2017r w klasach III a, b, c i klasach IV a, b, c.

Dostrzegając ważność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców od maja do listopada 2017r realizowano Projekt Edukacyjny "Będę czwartoklasistą". Został on opracowany dla uczniów klas III i IV, a zawarte w nim treści były realizowane na przełomie klasy III i IV. Ideą projektu, a zarazem głównym jego celem było przygotowanie uczniów klas III do zaakceptowania nowej sytuacji mającej miejsce w klasie IV.

Cele główne projektu:

 • przygotowanie uczniów klas III do podjęcia nauki w klasie IV;
 • stworzenie warunków do kształtowania bezpiecznych zachowań;
 • złagodzenie obaw przed zmianami związanymi z rozpoczęciem nauki w klasie IV;                          
 • różnorodność komunikowania się i integracja;

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • poznanie nauczycieli przedmiotów;
 • poznanie przyszłych wychowawców;
 • zapoznanie się ze sposobem nauczania i uczenia się w klasie IV oraz sposobem oceniania;
 • uświadomienie nauczycielom klas IV-VI trudnej sytuacji czwartoklasistów;
 • złagodzenie obaw trzecioklasistów przed zmianami;

 

Zespół do realizacji projektu został powołany przez dyrektora szkoły, w jego skład weszły następujące osoby:

 1. Jadwiga Bugaj - pedagog szkolny, koordynator projektu
 2. Elżbieta Łuba - wychowawca klasy IIIA
 3. Dorota Końpa  - wychowawca klasy III B
 4. Joanna Tatuch - wychowawca klasy III C
 5. Danuta Bardońska  - wychowawca klasy IV B
 6. Jolanta Luciszewska - wychowawca klasy IV C
 7. Agnieszka Wysocka - wychowawca klasy IV A

Zespół we współpracy z Dyrektorem Szkoły opracował projekt, który został przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 kwietnia 2017r. Został on pozytywnie zaopiniowany, zaakceptowany i przyjęty do realizacji. W kwietniu 2017r. na zebraniu z rodzicami wychowawcy klas trzecich przedstawili rodzicom główne cele projektu. Po uzyskaniu akceptacji rodziców i Rady Pedagogicznej, zespół przystąpił do jego realizacji, którą rozpoczęto diagnozą oczekiwań i obaw uczniów klas III w stosunku do nauki w klasie IV. 5 maja 2017r w klasach III przeprowadzono ankietę. Badaniu poddano 66 uczniów. Na podstawie ewaluacji przyjęto następujące wnioski:

 • umożliwić uczniom obserwację lekcji w klasie IV;
 • zapoznać ich z nauczycielami - dydaktykami i wychowawcami;
 • zorganizować debatę z uczniami klas IV w celu bliższego poznania ze starszymi kolegam i wyjaśnienia ich wątpliwości.

Powyższe punkty zrealizowano w całości na przełomie maja i czerwca 2017r. Uczniowie klas III obserwowali lekcje matematyki i historii. Wykazywali duże zainteresowanie treściami przekazywanymi na lekcjach. Chętnie włączali się w tok lekcji. Byli aktywnymi obserwatorami.


Lekcja historii w klasie IV  prowadzona przez p. Małgorzatę Stefańską-Zera z udziałem klasy III.

 1

5


Lekcja matematyki w klasie IV  prowadzona przez p. Jolantę Luciszewską z udziałem klasy III.
 2

3

Pani Teresa Łapka przeprowadziła lekcję przyrody dla uczniów klasy IIIa.

W czerwcu odbyła się debata z udziałem uczniów klas III i IV oraz nauczycieli dydaktyków. Debata przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele dokonali wzajemnej autoprezentacji. Uczniowie klas III mieli możliwość obejrzenia sal lekcyjnych, w których w przyszłym roku szkolnym będę się uczyć na poszczególnych przedmiotach. Wykazywali duże zainteresowanie systemem oceniania i działalnością SU. Bardzo interesowało ich jak odbywają się lekcje wychowania fizycznego i jak to jest, kiedy trzeba zmieniać sale lekcyjne. Czwartoklasiści udzielali im wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. Wątpliwości rozwiała prowadząca debatę p. Danuta Bardońska.


 4

6

7

We wrześniu 2017r. nastąpiła kontynuacja projektu. W celu bliższej integracji uczniów klas IV i V pod kierunkiem nauczycieli W-F odbyły się zajęcia sportowe. Liczne gry i zabawy ruchowe jak również przygotowane i przeprowadzone na wesoło konkurencje sportowe pozwoliły uczniom klas IV poznać nauczycieli W-F i specyfikę pracy na tych lekcjach.
 8

9

12


28 września uczniowie bawili się wspólnie podczas dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, odbyło się pasowanie na czwartoklasistę.

 10

11
We wrześniu uczniowie klas IV nie otrzymywali ocen niedostatecznych, miało to na celu ułatwić im bezstresowe pokonanie progu edukacyjnego i ułatwić akceptację i przyswojenie sobie oceniania cyfrowego oraz trochę innych metod pracy na lekcjach. Na przełomie września  i października prowadzono obserwację zachowań uczniów klas IV na terenie szkoły, w nowej dla nich sytuacji. Nie zauważono żadnych niepokojących symptomów. Czwartoklasiści czują się w towarzystwie starszych kolegów bardzo dobrze, wychowawcy klas podczas licznych rozmów   z wychowankami odbierali tylko pozytywne sygnały. Pedagog i psycholog szkolny nie podejmowały żadnych działań mediacyjnych łagodzących spory pomiędzy uczniami klas IV, a ich starszymi kolegami.

W dniu 6 listopada zespół przeprowadził ankietę wśród uczniów klas IV i ich rodziców,    a następnie dokonano ewaluacji.
Z analizy ankiet wynika, że uczniowie klas IV chętnie uczęszczają na lekcje, wykazują duże i bardzo duże zainteresowania treściami programowymi, co pozwala sądzić, że są one prowadzone w sposób atrakcyjny, ciekawy i zrozumiały dla przeciętnego ucznia.  Żaden  uczeń    z  badanych klas nie wskazał, że lekcje są mało atrakcyjne, a on nie jest zainteresowany ich tematyką.  Wszyscy czują się w szkole pewnie i bezpiecznie. Najbardziej lubią lekcje prowadzone przez swoich wychowawców lub nauczycieli, którzy prowadzą w ich klasie większą ilość godzin dydaktycznych. Starsi koledzy służą im radą i pomocą, utrzymują z nimi prawidłowe relacje. Są do nich przyjacielsko nastawieni i pomagają im w trudnym procesie adaptacyjnym.

Badanie wskazuje, że uczniowie klas IV a, b, c:

 • świetnie zaaklimatyzowali się w klasie czwartej i bez problemu przyjęli zasady panujące w klasach starszych;
 • nie mają trudności z nawiązywaniem kontaktów ze starszymi kolegami, czują się swobodnie i bezpiecznie;
 • bardzo lubią uczęszczać na lekcje swoich wychowawców oraz  nauczycieli, którzy mają  więcej godzin dydaktycznych w danej klasie;
 • chętnie pracują na lekcjach i ambitnie podchodzą do wyznaczonych zadań;


W dniu 6 listopada 2017r. przeprowadzono również anonimową ankietę wśród rodziców uczniów klas IV. Badaniu w warunkach domowych poddano 22 rodziców z klasy IVa, 21 rodziców  z klasy IVb i 20 rodziców z klasy VIc - łącznie 63 osoby
Z analizy ankiet wynika, że według rodziców obu klas pomoc w przejściu z I do II etapu edukacyjnego była potrzebna. Tak i raczej tak uważa 62, tj. 98,5% badanych, tylko jedna  osoba - 1,5% stwierdziła, że jest to raczej zbędne. Zdecydowana większość rodziców zna inny sposób oceniania wiedzy i zachowania swoich dzieci. Tak i raczej tak- 90,5%, 3 - 4,76% osoby twierdzą, że nie znają i 3 osoby raczej nie znają systemu oceniania. 98,5% rodziców uczniów klas IV jest zdania, że wcześniejszy kontakt ze starszymi kolegami sprzyja integracji i pomaga  w procesie adaptacyjnym. 60 osób nie zauważa problemów związanych z przekroczeniem I etapu kształcenia, jedynie 1 osoba ma co do tego wątpliwości i uważa, że ten kontakt nic nie wnosi do późniejszej adaptacji dziecka. 1 rodzic z klasy IVa zauważa  jakieś mankamenty, ale wychodzi  z założenia, że jest to problem rodziców a nie szkoły. 2 osoby klasy IVc twierdzą, że nauczyciele zadają zbyt dużo prac domowych, 18 rodziców tej klasy stwierdza że przekroczenie progu edukacyjnego odbyło się bezboleśnie.


Po dogłębnej analizie ankiet skierowanych do rodziców nasuwają się następujące wnioski:      

 • 98,5%  rodziców stwierdza, że podejmowane działania w związku z przekroczeniem progu kształcenia są przydatne, bo to wspiera bezkolizyjne przejście do klasy czwartej;
 • rodzice wykazują troskę o swoje dzieci i wspierają je w procesie edukacji;
 • znają sposoby oceniania i sprawdzania wiedzy;
 • twierdzą, że ich dzieci poprawnie integrują się ze starszymi kolegami;
 • nie wskazują niebezpiecznych sytuacji;

W dalszej pracy należy:

 • Podtrzymywać dobre wzajemne relacje uczniów klas IV ze starszymi kolegami.
 • Uczniów klas IV - VII wdrażać do przestrzegania norm współżycia w środowisku szkolnym. Uczyć ich zachowań asertywnych, empatii i tolerancji w stosunku do rówieśników i osób dorosłych.
 • W programach wychowawczo-profilaktycznych klas uwzględniać tematykę przekroczenia progu edukacyjnego, akceptacji i tolerancji młodszych kolegów.
 • Kontynuować realizację projektu.
 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj394
mod_vvisit_counterWczoraj574
mod_vvisit_counterTen tydzień968
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3810
mod_vvisit_counterTen miesiąc2946
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc19089
mod_vvisit_counterRazem1098030

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 54.165.57.161
,
Today: Gru 06, 2021
Reklama