Logo UKS SprinterZ inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Kieglerskiego w dn. 7 marca 2005r. odbyło się Zebranie Założycielskie, które podjęło uchwałę o utworzeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Mławie. W dniu 14 marca 2005r. w Starostwie Powiatowym w Mławie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter”. Potrzeba funkcjonowania klubu sportowego w naszej szkole wynikała ze zwiększenia zainteresowania zdrowiem i dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci poprzez m.in. rekreację ruchową. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” jest stowarzyszeniem zrzeszającym: uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Oferta klubowa jest skierowana przede wszystkim do uczniów naszej szkoły. Klub działa na zasadach przewidzianych w Ustawie z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tą Ustawą UKS „Sprinter” to dobrowolne stowarzyszenie, samorządne, trwałe zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych. Swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków.
Olimpiada Wiedzy Sportowej - rok 2006Rajd rowerowy - czerwiec 2009r.
Konkurs Wiedzy o Mławie - 2010r


Rodzinny Halowy Turniej Piłki Nożnej "Mój tata gra"- 17 marca 2012r.
 

W dniu 12 kwietnia 2005r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie UKS „Sprinter”, podczas którego dokonano wyboru składu Zarządu Klubu.

W dniu 25 lutego 2010r. z uwagi na upływ kadencji urzędującego Zarządu Walne Zebranie dokonało ponownie wyboru Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” w następującym składzie:

 1. Kieglerski Dariusz – prezes,
 2. Tadrzyńska Dorota – sekretarz,
 3. Więckowska Anna – członek,
 4. Wysocka Agnieszka – członek,
 5. Żerańska Bożena – członek.

Klub w ramach swoich zadań współpracuje z samorządem miejskim w sferze zadań publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Współpraca ma charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca finansowa polega na dofinansowaniu realizacji zadań własnych, w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mławy bądź w inny sposób określony w odrębnych przepisach.

W 2006r. Klub przystąpił do otwartego konkursu ofert zadań publicznych i otrzymał dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy Sportowej” (termin wykonania maj 2006r.).

W 2009r. UKS „Sprinter” otrzymał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki. Rodzaj zadania: organizacja lub uczestnictwo w turystyce pieszej, rowerowej, wodnej oraz konnej, pod nazwą: Wiosenny Rajd Rowerowy (termin wykonania czerwiec 2009r.).

W I kwartale 2010r. Zarząd Klubu przystąpił do prac w celu pozyskania środków finansowych w ramach realizacji zadań publicznych. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” otrzymał dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację n/w zadań publicznych w zakresie:

 1. aktywizacji dzieci i młodzieży,
 • rodzaj zadania: zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zachęcając do poszukiwania nowych zainteresowań i pasji, pod nazwą: Wiosenny Rajd Rowerowy (termin wykonania czerwiec 2010r.),
 1. działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 • rodzaj zadania: kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, pod nazwą: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mławie „Nasza Mała Ojczyzna” (termin wykonania listopad 2010r.).

W dn.12.03.2011r. UKS "Sprinter" był współorganizatorem Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Turniej rozegrany został w sali gimnastycznej naszej szkoły. Klub był fundatorem nagrody w postaci pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w turnieju.Ta impreza sportowa okazała się "strzałem w dziesiątkę". Toteż organizatorzy podczas podsumowania turnieju zapowiedzieli jego kontynuację w nastepnych latach.

W maju 2011r. UKS "Sprinter" otrzymał dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży:

 1. Zadanie pod nazwą: "Wiosenny Rajd Rowerowy" zostało zrealizowane w czerwcu 2011r.,
 2. Zadanie pod nazwą: "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - Dziedzictwo Kulturowe Naszego Regionu" zostało  wykonane w listopadzie 2011r.

Powyższe zadania miały zasięg miejski. Uczestnikami tych zadań byli uczniowie mławskich szkół podstawowych.

Przyznane dotacje pozwoliły na realizację celów statutowych Klubu poprzez:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w rajdach rowerowych i pieszych promujących walory kulturowe i przyrodnicze powiatu mławskiego,
 2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa, w tym konkursów międzyszkolnych z zakresu upowszechniania kultury i sportu na terenie miasta Mławy.

UKS "Sprinter" w dn. 17.03.2012r. był współorganizatorem II Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Klub ufundował nagrodę w postaci pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w turnieju.

W dn. 20.06.2012r. Klub był współorganizatorem wycieczki rowerowej pod nazwą "Rekreacyjny Rajd Rowerowy" zorganizowany dla uczniów klas piątych naszej szkoły.

Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter" w dn. 09.03.2013r. był jednym ze współorganizatorów III Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej "Mój tata gra", który odbył się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Jednocześnie Klub był fundatorem nagrody w formie pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w w/w turnieju.

Jednym z fundatorów nagród i jednocześnie organizatorów Szkolnego Konkursu Wiedzy o Mławie, który odbył się w naszej szkole w dn. 14.05.2013r. był Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter".

Podobnie jak w poprzednich latach UKS "Sprinter" był inicjatorem i współorganizatorem Rajdu Rowerowego", który odbył się w dn. 20.06.2013r.

Ponadto UKS „Sprinter” realizuje swoje cele statutowe w poprzez:

 1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe isprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków UKS „Sprinter”,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do uprawiania różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Udział w sekcjach: krajoznawstwa i turystyki, mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej,
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Współpraca niefinansowa z samorządem miejskim dotyczy:

 1. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Mławy, na podstawie którego opracowywane są zadania oraz programy celowe,
 2. Popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronie internetowej miasta www.mlawa.um.gov.pl

W ramach swojej działalności Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” był organizatorem następujących szkolnych turniejów sportowych:

 1. Halowy turniej mini piłki nożnej chłopców klas IV – VI o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” (maj 2006r.),
 2. Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców (styczeń 2007r.),
 3. Turniej mini piłki nożnej chłopców klas IV – VI (październik 2008r.),
 4. Turniej mini piłki ręcznej dziewcząt klas IV – VI (marzec 2009)
 5. Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt klas IV – VI (luty 2010r.).
 6. Turniej mini koszykówki dziewcząt klas V - VI (luty 2011r.).
 7. Turniej mini piłki ręcznej chłopców klas V - VI (styczeń 2012r.).
 8. Turniej halowej mini piłki nożnej chłopców klas  IV - VI (luty 2013r.)
 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
InstaLing
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Zegar
Ulti Clocks content
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj792
mod_vvisit_counterWczoraj764
mod_vvisit_counterTen tydzień2363
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3528
mod_vvisit_counterTen miesiąc9054
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc15183
mod_vvisit_counterRazem698786

Online (20 minutes ago): 14
Your IP: 3.228.24.192
,
Today: Paź 15, 2019