Kącik pedagoga
Nauczyciele
LogowanieOdliczanie
Do końca roku szkolnego zostało
.

Logo UKS SprinterZ inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Kieglerskiego w dn. 7 marca 2005r. odbyło się Zebranie Założycielskie, które podjęło uchwałę o utworzeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Mławie. W dniu 14 marca 2005r. w Starostwie Powiatowym w Mławie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter”. Potrzeba funkcjonowania klubu sportowego w naszej szkole wynikała ze zwiększenia zainteresowania zdrowiem i dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci poprzez m.in. rekreację ruchową. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” jest stowarzyszeniem zrzeszającym: uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Oferta klubowa jest skierowana przede wszystkim do uczniów naszej szkoły. Klub działa na zasadach przewidzianych w Ustawie z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tą Ustawą UKS „Sprinter” to dobrowolne stowarzyszenie, samorządne, trwałe zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych. Swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków.
Olimpiada Wiedzy Sportowej - rok 2006Rajd rowerowy - czerwiec 2009r.
Konkurs Wiedzy o Mławie - 2010r


Rodzinny Halowy Turniej Piłki Nożnej "Mój tata gra"- 17 marca 2012r.
 

W dniu 12 kwietnia 2005r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie UKS „Sprinter”, podczas którego dokonano wyboru składu Zarządu Klubu.

W dniu 25 lutego 2010r. z uwagi na upływ kadencji urzędującego Zarządu Walne Zebranie dokonało ponownie wyboru Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” w następującym składzie:

 1. Kieglerski Dariusz – prezes,
 2. Tadrzyńska Dorota – sekretarz,
 3. Więckowska Anna – członek,
 4. Wysocka Agnieszka – członek,
 5. Żerańska Bożena – członek.

Klub w ramach swoich zadań współpracuje z samorządem miejskim w sferze zadań publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Współpraca ma charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca finansowa polega na dofinansowaniu realizacji zadań własnych, w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mławy bądź w inny sposób określony w odrębnych przepisach.

W 2006r. Klub przystąpił do otwartego konkursu ofert zadań publicznych i otrzymał dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy Sportowej” (termin wykonania maj 2006r.).

W 2009r. UKS „Sprinter” otrzymał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki. Rodzaj zadania: organizacja lub uczestnictwo w turystyce pieszej, rowerowej, wodnej oraz konnej, pod nazwą: Wiosenny Rajd Rowerowy (termin wykonania czerwiec 2009r.).

W I kwartale 2010r. Zarząd Klubu przystąpił do prac w celu pozyskania środków finansowych w ramach realizacji zadań publicznych. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” otrzymał dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację n/w zadań publicznych w zakresie:

 1. aktywizacji dzieci i młodzieży,
 • rodzaj zadania: zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zachęcając do poszukiwania nowych zainteresowań i pasji, pod nazwą: Wiosenny Rajd Rowerowy (termin wykonania czerwiec 2010r.),
 1. działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 • rodzaj zadania: kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, pod nazwą: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mławie „Nasza Mała Ojczyzna” (termin wykonania listopad 2010r.).

W dn.12.03.2011r. UKS "Sprinter" był współorganizatorem Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Turniej rozegrany został w sali gimnastycznej naszej szkoły. Klub był fundatorem nagrody w postaci pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w turnieju.Ta impreza sportowa okazała się "strzałem w dziesiątkę". Toteż organizatorzy podczas podsumowania turnieju zapowiedzieli jego kontynuację w nastepnych latach.

W maju 2011r. UKS "Sprinter" otrzymał dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży:

 1. Zadanie pod nazwą: "Wiosenny Rajd Rowerowy" zostało zrealizowane w czerwcu 2011r.,
 2. Zadanie pod nazwą: "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - Dziedzictwo Kulturowe Naszego Regionu" zostało  wykonane w listopadzie 2011r.

Powyższe zadania miały zasięg miejski. Uczestnikami tych zadań byli uczniowie mławskich szkół podstawowych.

Przyznane dotacje pozwoliły na realizację celów statutowych Klubu poprzez:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w rajdach rowerowych i pieszych promujących walory kulturowe i przyrodnicze powiatu mławskiego,
 2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa, w tym konkursów międzyszkolnych z zakresu upowszechniania kultury i sportu na terenie miasta Mławy.

UKS "Sprinter" w dn. 17.03.2012r. był współorganizatorem II Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Klub ufundował nagrodę w postaci pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w turnieju.

W dn. 20.06.2012r. Klub był współorganizatorem wycieczki rowerowej pod nazwą "Rekreacyjny Rajd Rowerowy" zorganizowany dla uczniów klas piątych naszej szkoły.

Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter" w dn. 09.03.2013r. był jednym ze współorganizatorów III Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej "Mój tata gra", który odbył się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Jednocześnie Klub był fundatorem nagrody w formie pucharu dla drużyny, która zajęła III miejsce w w/w turnieju.

Jednym z fundatorów nagród i jednocześnie organizatorów Szkolnego Konkursu Wiedzy o Mławie, który odbył się w naszej szkole w dn. 14.05.2013r. był Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter".

Podobnie jak w poprzednich latach UKS "Sprinter" był inicjatorem i współorganizatorem Rajdu Rowerowego", który odbył się w dn. 20.06.2013r.

Ponadto UKS „Sprinter” realizuje swoje cele statutowe w poprzez:

 1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe isprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków UKS „Sprinter”,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do uprawiania różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Udział w sekcjach: krajoznawstwa i turystyki, mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej,
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Współpraca niefinansowa z samorządem miejskim dotyczy:

 1. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Mławy, na podstawie którego opracowywane są zadania oraz programy celowe,
 2. Popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronie internetowej miasta www.mlawa.um.gov.pl

W ramach swojej działalności Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” był organizatorem następujących szkolnych turniejów sportowych:

 1. Halowy turniej mini piłki nożnej chłopców klas IV – VI o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” (maj 2006r.),
 2. Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców (styczeń 2007r.),
 3. Turniej mini piłki nożnej chłopców klas IV – VI (październik 2008r.),
 4. Turniej mini piłki ręcznej dziewcząt klas IV – VI (marzec 2009)
 5. Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt klas IV – VI (luty 2010r.).
 6. Turniej mini koszykówki dziewcząt klas V - VI (luty 2011r.).
 7. Turniej mini piłki ręcznej chłopców klas V - VI (styczeń 2012r.).
 8. Turniej halowej mini piłki nożnej chłopców klas  IV - VI (luty 2013r.)
 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
InstaLing
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj198
mod_vvisit_counterWczoraj200
mod_vvisit_counterTen tydzień198
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2277
mod_vvisit_counterTen miesiąc2738
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc10933
mod_vvisit_counterRazem848148

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 3.235.107.209
,
Today: Sie 09, 2020